Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

There is only one summit. Your company’s

SAP Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ομάδα μας βασίζεται στο υψηλό τεχνικό της  υπόβαθρο. Οι σύμβουλοί μας είναι πιστοποιημένοι από τη SAP AG, και συμμετέχουν σε επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα πιστοποίησης που πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία της SAP στο Walldorf της Γερμανίας, έτσι ώστε να είναι συνεχώς ενημερωμένοι με τα τελευταία πακέτα βελτιώσεων και τις πλέον σύγχρονες προσφερόμενες λύσεις. Η πρόσβαση σε εργαλειοθήκες συστημάτων και βιβλιοθήκες γνώσης όπως είναι οι SAP Learning Hub & SAP Live Access, SAP IDES demo systems και άλλες, αλλά κυρίως η συμμετοχή σε έργα πελατών μας, εξασφαλίζει στην εταιρεία σας την πρόσβαση σε μία ομάδα άρτια καταρτισμένων συμβούλων.

Ζητήστε Προσφορά