Ανάπτυξη

Program development for custom solutions

SAP Ανάπτυξη

Σκοπός μας είναι να καλύψουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας με τις προσφερόμενες δυνατότητες του συστήματος. Συχνά όμως, αυτό δεν είναι αρκετό. Αφού αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους το standard SAP δεν επαρκεί για τους σκοπούς της εταιρείας, προχωράμε στην λεπτομερή καταγραφή των απαιτήσεων και την ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων για την επιχείρησή σας, με το χαμηλότερο ρίσκο και κόστος υλοποίησης και συντήρησης.

Ζητήστε Προσφορά