Ο Όμιλος

modern technologies and participates in investment programs

IT-TELESIS – Ο Όμιλος

Εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες SAP, η IT-TELESIS δίνει έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα που επικεντρώνονται στους τομείς σύγχρονης γεωργικής ανάπτυξης, mobile εφαρμογών, machine learning και άλλων.

 

Τρέχοντα έργα θα σας ανακοινωθούν σύντομα.

Ζητήστε Προσφορά