Διαχείριση Έργου

SAP Go-live following SAP ASAP Roadmap

SAP Διαχείριση Έργου

Ακολουθώντας πάντοτε τη μεθοδολογία ASAP της SAP και χάρη στην εμπειρία συμμετοχής σε έργα διεθνούς εμβέλειας, η IT-TELESIS μπορεί να σας προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεστε για τη σωστή διαχείριση του έργου σας. Μπορείτε έτσι να επιτύχετε την επιθυμητή βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, τηρώντας τις προθεσμίες, και εξασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλότερο κόστος υλοποίησης και υψηλότερες αποδόσεις της επένδυσης.

Ζητήστε Προσφορά